Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Husum Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsmøder i en coronatid

Menighedsrådsmøderne er offentlige, men i den specielle tid, som vi lever i lige nu,  og hvor vi skal passe ekstra godt på hinanden, afholdes møderne online.  Ønsker du at deltage som tilhører til mødet online, så kan du få tilsendt et link ved henvendelse til info- og kulturmedarbejder Mette Lilly Nielsen på 2442 0399 eller kirkeinfo.husum@gmail.com

Vær opmærksom på, at onlinemøderne er offentlige, og at du således ved deltagelse også bliver filmet, ligesom menighedsrådet.  Både kamera og mikrofon kan slås fra.


 

Menighedsrådet består af følgende medlemmer

Formand  Ulla Nielsen
Tlf. 

Næstformand.
Manfred Fritz Crety

Kasserer:
Søren Volle Nissen

Kontaktperson
Eva Korntved

Børge Rossing

Anne-Lise Kjærsgaard Crety

Valborg Kofoed-Enevoldsen

Wivi Dalhammer 

Anitha Andersen

Anne Bodil Carlsen

Kirkens 3 præster er 'fødte' medlemmer

Tage Sørensen. Kirkeværge,
valgt uden for menighedsrådet.

Som suppleanter 

Maj-Brit Bøgebo

Juan Just

Bodil Blankholm

Annelise Sørensen


Læs seneste mødereferat her

Husum Sogns Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde på ZOOM, onsdag, den 24.marts, kl. 18.30
Fraværende med anmeldt forfald: Børge Rossing; Valborg Kofoed-Enevoldsen;
Fravær eksternt medl. Kirkeværge Tage Sørensen.
 

Ad 1.

Bemærkninger til referat af sidste møde: Ingen.

Ad 2.

Meddelelser fra formanden.
- Kirkekaffe vi har nu efter de seneste retningslinjer genoptaget kirkekaffe.
- PU-arbejdsgruppe – møde torsdag, den 25/3-21 i PU.
- Klædt på til MR-arbejdet: Bellahøj Kirke 24/4. Tilm. PU-sekretæren pr. mail.
- El-ladestandere- krav v/kirker → Kirkeværgen

Ad 3.

Beslutningssag: Elektronisk julekalender (se på DAP) i provsti-regi: MR. diskuterede punktet. Udgift kr. 10,000,- for det tekniske fra hver kirke. Alle sogne skal melde sig senest 7. april 2021 til PU – ellers bliver det ikke til noget.
Afstemning: For: 11; imod: 0; stemte ikke 0. Enstemmigt vedtaget.

Ad 4.

Kassererens medlemskab af forretningsudvalget (evt. valg): Valgt kasserer, Søren Volle Nissen indtræder i FU.

Ad 5.

Visionsdag for menighedsråd (dato, udvalg og håndtering) Kun for MR.: Kontaktpersonen orienterede. Tænker ½ dag, når Covid-19 er forsvundet.
- Flere forslag omkring økonomi – kommer på et senere tidspunkt. Dato: bliver sendt på doodle, så alle kan melde ind.
- Udvalg: Eva Korntved; SP. Frederik T. Damm; SP Iben Sørensen; Mai-Britt Bøgebo (suppl.); (diakoni) Maria Sandborg-Olsen. Eva er tovholder og indkalder.

Ad 6.

Medarbejderdag for medarbejdere ved Husum kirke, herunder præster (efter visionsdagen): Årlige medarbejdermøde – evt. emne fastsat af medarb. + valg af medarbejderrepræsentant. Dato: Sendes ud på doodle, så alle kan melde ind.
- Udvalg: Lene W. Overgaard (sekr./kdg.); Eva Korntved; SP Iben Sørensen; flere medarbejdere spørges.

Ad 7.

Årsregnskab 2020. Fremlæggelse og godkendelse. (Bilag): Eva stillede forskellige spørgsmål og kassereren svarede. Kirkepladsen skal genoprettes – er den på synslisten? Kirkeværgen kontaktes.
Regnskabet enstemmigt godkendt – Stempel:
Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21828017, Regnskab 2020, Afleveret d. 24-03-2021 19:50

Ad 8.

Udsmykning (evt. udvalg) - (kunstudvalg): SP. Frederik T. Damm orienterede. Tanken er løbende udstillinger/fernisering s. m. kunstnerne. – Udvalg: (suppl.) Bodil Blankholm Nielsen; SP. Frederik T. Damm; SP. Bettina Birk Jensen; (org.) Frank Jarlsfelt; Anne-Lise Crety.

Ad 9.

Nyt fra:
- Kirkeværge: Ingen emner.
- Kontaktperson: Ieva Vaivadé fastansat pr. ¼-2021 i en stilling på 10 timer pr. uge.
- FDF: Samles udendørs indtil videre – efter corona-reglerne.
- Aktivitetsudvalget: Evaluering omkring fastelavn – godt samarbejde ml. Husum og Hmv. – udlevering af poser – en succes. Åben Kirke fortsætter til juni – bannere er på tegnebrættet. – Læsekreds starter igen på Teams, tilmelding til SP Iben Sørensen, - 4/4 Påskedag: Poser uddeles – pakkere mangler og uddelere…. Manfred, Ulla og Anitha melder sig. – Tal dansk café begynder snart igen – Landsindsaml. Folkekirkens Nødhj. povert resultat for Husum kr. 1.225 – G6G igen 25/3 med pølsehorn ToGo. – Babyss. igen 22/4 på ZOOM.
- Korsagergaard: SP Iben Sørensen orienterede.
- Provstiudvalget: Ulla Nielsen orienterede. Referater fra PU kan læses på provstiets hjemmeside.
- Præsterne: SP. Iben Sørensen – vi er i fuld gang med at arrangere Påske – der må nu synges udendørs. Der lægges planer – store planer.
…/2
2/…
- Kommunikationsmedarbejder: Ingen emner.
- Diakonimedarbejder: Marie Sandborg-Olsen – prejektlederuddannelse – orienterede. Spændende uddannelse.

Ad 10.

Siden sidst: Røde hjerter uddelt til alle medarbejdere. TAK! Wivi

Ad 11.

EVENTUELT.
2. Pinsedags- fællesgudstjeneste i Grundtvigs Kirke er aflyst.

Ad 12.

Protokol underskrives (mødet slut kl. 20:37)
Referent: Lene Overgaard
Husum, den 31. marts 2021
Til stede på Zoom: Wivi Dalhammer; Ulla Nielsen; Eva Korntved; Søren Volle Nissen; Manfred Crety, Anne-Lise Crety; Anitha Andersen; Anne Bodil Carlsen; SP. Bettina Birk Jensen; SP. Frederik Teglberg Damm; SP. Iben Sørensen; (suppl.) Mai-Britt Bøgebo; medarb.rep. Maria Sandborg-Olsen.
 

Dagsorden for kommende møde kan findes her, når det foreligger

Husum Sogns Menighedsråd / Husum den 12. april 2021

Dato: Onsdag, den 21. april 2021, kl. 18.30 – 20.30                     

Sted: Vi mødes på Zoom. Hvis der er nogen, der ikke er trygge ved det, kan de komme hen i Husum Kirke.

                      Husk tilmelding til kontoret af hensyn til antallet af PC’ere.

Dagsorden:

1. Bemærkninger til referat af sidste møde:

2. Meddelelser fra formanden:

     - Distriktsforeningen.

     - Fælles Julegudstjeneste på Bellahøj friluftsscene.

     - Budgetsamråd den 5. maj udskydes.

     - Bispebjerg-Brønshøj modellen.

     - Elektronisk julekalender.

     - Inspirationsseminariet i Bellahøj den 24. april er udskudt.

3. (Beslutningssag) Højmesse 2. Pinsedag i Husum kirke. Lyd på kirkepladsen.

4. Kirken:

     - Aflønning af musikers deltagelse med instrument i forbindelse med gudstjenester.

     - Afklaring af deltagerantal i kirkerummet.

     - Kursus i håndtering af psykisk syge.

     - Opfølgning på skiltning m.m.

     - Nyt altertæppe, knæfald og alterskamler. Mobilt knæfald.

     - Indkøb af lette havemøbler. (kr. 10.000)

5. Lys i gangen: Forslag om separering af lyset i gangarealet så ikke alle lyskilder tændes på   en gang

6. Visionsdag:

7. Nyt fra:

   - Kirkeværge.

   - Kontaktperson.

   - FDF.

   - Aktivitetsudvalget.

   - Korsagergaard.

   - Provstiudvalget.

   - Præsterne.

   - Kommunikationsmedarbejderen.

   - Diakonimedarbejderen.

8. Siden sidst    

9. EVENTUELT.

10. Protokol underskrives. Hvis I ikke er i kirken, så husk venligst at komme forbi i kontortiden og skrive under.

P.m.v.

Med venlig hilsen

Ulla Nielsen

Formand

For PDF klik lige HER

 


 

For arkiv med mødereferater klik HER