Kordegn: Lene Overgaard
Korsager Allé 14, 2700 Brønshøj
Tlf. 38285446
E-mail: lwo@km.dk

Vikar:
Tlf. 38285446
E-mail: 

Kontortid: mandag - fredag kl. 10-14.
Tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.